Nyhetsarkiv

 • Årsplan 2020/2021

  Årsplanen har fått ny plassering på hjemmesiden slik at den er lettere å finne frem til for dere. Merk dere at vi har to plandager neste halvår.
  4. januar og 14. mai.

 • Endring i barnehagen vedtekter

  Etter vårens prosess når det gjelder mattilbudet i Flekkenga, ble det endringer i barnehagens vedtekter. Vedtektene er nå revidert og ligger vedlagt.

 • Vedtekter

  Her kan du lese og bli kjent med barnehagens vedtekter

 • Kultur for læring

  Vi deltar på prosjektet "kultur for læring" initiert av SePu og høgskolen i Innlandet.