/>

Læringsutdanningsbarnehage

Innlandets eneste læringsutdanningsbarnehage

Fra januar 2023 har Flekkenga fått status som Læringsutdanningsbarnehage.

Det innebærer et nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet. I samarbeid med HINN vil vi sammen videreutvikle utdanningen for fremtidens barnehagelærere. Vi vil bli vertskap for forskningsprosjekter og hospiteringer fra Høgskolen, og Høgskolen vil kunne hente inn ansatte i Flekkenga som foredragsholdere og undervisere på Campus.

Vi ser frem til samarbeidet, og mener dette gir oss en unik mulighet for å få faglig oppdatering, men også muligheten til å skape enda bedre sammenhenger mellom teori og praksis.

I tillegg til status som læringsutdanningsbarnehage er vi også partnerbarnehage. Det innebærer at vi har inntil 20 barnehagelærerstudenter ute i praksis hos oss hvert år.