Kontakt

Besøksadresse

Flekkenga natur- og gårdsbarnehage
Gåsbuveien 172
2323 Ingeberg

Postadresse

Flekkenga natur- og gårdsbarnehage
Gåsbuveien 172
2323 Ingeberg

Telefon

Mobiltelefon:903 66 998
Nøtteliten:903 66 583
Kvisten:909 14 425
Veslefrikk:903 66 659
Flekkengstua:903 65 098
Badstua:902 25 067
Personalavdelingen:909 42 942
Høyloftet:456 14 513

Styrer

Elin Storsveen
Tlf:
E-post: post@flekkenga.no