/>

Imerslund Østre

På gården Imerslund Østre holder avdelingen "Badstua" og "Høyloftet" til.

Gården inspirerer til spennende aktiviteter.

I fjøset vårt har vi høner, kyllinger, kaniner og vaktler. Det krever mye arbeid å holde det rent og trivelig hos dyrene, barna får god trening i praktisk arbeid. Stell og kos med dyrene er populært. 

På gården har vi snekkerbod, et rom hvor vi kan hoppe i høyet, en klatrevegg på 12 meter, egen gymsal og et stort uteområde hvor barna kan ta med seg egne sykler. Mange Flekkenga barn har knekt sykkelkoden på en av sine gårdsdager.

Gårdsdagen er ofte ukas høydepunkt!