Imerslund Østre

På gården Imerslund Østre holder avdelingen "Badstua" til. Her har vi også fjøset vårt med kaniner, høner og 2 minigriser. Foreldre hjelper oss med å ta helgevakter i fjøset, noe vi setter enormt stor pris på! Har du lyst på en fjøsvakt roper du ut til Elin om dette :)

I Imerslundvegen 45 har vi ei avdeling vi kaller "Badstua". På Badstua holder 24 barn og 4 voksne til på daglig basis.

Flere av avdelingene våre har en gårdsdag i uka. Da blir barnet levert og hentet på gåden. 

Gården inspirerer til spennende aktiviteter.

I fjøset vårt har vi høner, kyllinger, kaniner og vaktler. Det krever mye arbeid å holde det rent og trivelig hos dyrene, barna får god trening i praktisk arbeid. Stell og kos med dyrene er populært. 

På gården har vi også eget drivhus, ei snekkerbod, et rom hvor vi kan hoppe i høyet, en klatrevegg på 12 meter, egen gymsal og et stort uteområde hvor barna kan ta med seg egne sykler. Mange Flekkenga barn har knekt sykkelkoden på en av sine gårdsdager.

Gårdsdagen er ofte ukas høydepunkt!