/>

Velkommen til Flekkenga!

Flekkenga Natur- og Gårdsbarnehage er en privat barnehage som ligger i Gåsbuveien 170 på Ingeberg og i Imerslundvegen 45. Barnehagen har 6 avdelinger med til sammen 100 barn. Vi har 28 årsverk. Vi følger både bemanningsnorm og pedagognorm. I tillegg har vi flere ansatte med tilleggsutdannelse, mange studenter i løpet av året, elever fra Storhamar, mennesker i arbeidstrening og i språkpraksis.

Barnehagen har fokus på å gi barna mange varierte opplevelser ute i naturen eller på gården. Gjennom allsidig og tverrfaglighet ønsker vi å gi barna en optimal leke- og læringsarena som fyller alle krav i Rammeplan for Barnehage.

Vi har omlag 100 barn fordelt på 6 avdelinger.

28 årsverk, hvorav omtrent halvparten av disse har barnehagelærerutdanning. Vi utfyller krav for pedagogtetthet og den nye bemanningsnormen.

Hos oss er nesten 1/3 av de ansatte menn, og vi har et arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse, humor, ståpåvilje, fleksibilitet og med omsorg og omtanke for både store og små som har tilhørighet i Flekkenga.

Hvert år har vi i underkant 20 studenter fra Høgskolen i Innlandet i praksis her. De er fordelt på de fleste avdelinger og følger barnehagens vanlige drift.

I tillegg er Flekkenga Innlandets eneste "Læringsutdanningsbarnehage". Dette betyr at vi bidrar til utvikling av studietilbudet på barnehagelærerutdanningen og åpner for hospitering, forskningsprosjekter og annen type samarbeid.

Språkpraksis og arbeidstrening er også vanlig i Flekkenga.

Barnehagen ligger på gårdseiendommen Imerslund Østre, en gård på totalt 800 mål fordelt på jorder og skog. Vi har et stort, flott lekeområde i barnehagen, men det er alle mulighetene i nærmiljøet som gjør barnehagen unik i Hamar.

Flekkenga barnehage disponerer 4 hus. Det ene er "Flekkengstua", et påbygd tømmerhus, for de eldste barna som skal være aller mest ute.

Hovedhuset er et moderne bygg på ca 550 kvm. Det oppfyller alle miljøkrav, og er fleksibelt ift alle typer aktiviteter og gruppesammensetninger. Grunnløsningen er åpen, med muligheter til å dele av lokalene med skyvedører. Kjøkkenet er "hjertet" i bygget, og alle barna vil vanligvis få et varmt måltid om dagen; grøt eller varm lunsj. Bygget har 1, 5 etasje og egen klatrevegg. Ellers er lokalene fleksible ift verkstedpedagogikk, og ulik gruppeinndeling.

I hovedhuset finner vi småbarnsavdelingene Nøtteliten, Kvisten og Veslefrikk. Alle avdelinger har 12 barn og fire ansatte.

På gåden har vi "Badstua"og "Høyloftet" Dette er tilholdssted for de eldste barna og for andre avdelinger når de har gårdsdager. Deler av det ene bygget et "gymsal". På gården er det store tilleggsarealer både inne og ute. området er i stadig utvikling med økende fokus på dyrestell i tillegg til hagebruk.

Vi har kanoer som vi bruker i Flagstadelva og Mjøsa, og har mange turer og utflukter.

4.jpg

I skogen har vi beite for hest og sau, en opparbeidet "basecamp" med varmestue, spiseplass og gapahuker, vi har et aktivitetsområde ved bekken; "bekkeparken", med bålhytte og flotte tilrettelagte lekemuligheter med vann og smådyr. Imerslundmarka har mange flotte steder vi besøker i løpet av uka. Vi finner poster og er med på "10 på topp i Hamar". Vi driver også med geocaatching.

Nede på gården disponerer et hus med en stor gymsal, samt drivhus, kjøkkenhage, frukthage og snekkerbod som brukes flittig. Om vinteren har vi et flott skileikanlegg og preparerte skiløyper som er et eldorado for barna. Våre barn blir FLINKE på ski!!