Endring i barnehagen vedtekter

Etter vårens prosess når det gjelder mattilbudet i Flekkenga, ble det endringer i barnehagens vedtekter. Vedtektene er nå revidert og ligger vedlagt.