Kultur for læring

Vi deltar på prosjektet "kultur for læring" initiert av SePu og høgskolen i Innlandet.

Etter analyse fra første runde med brukerundersøkelsen har vi i personalet besluttet å utvikle oss innefor området "lek" og "relasjoner".

Vi har utarbeidet en målformulering for dette utviklingsprosjektet som har denne ordlyden "I Flekkenga legger vi til rette for lek som fremmer vennskap, trygghet og egenutvikling."

Temaet "kultur for læring" vil ligge høyt opp i organisasjonen vår, og dere vil bli bedre kjent med dette underveis i deres tid her i barnehagen.